top of page

I Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet

I Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet działających w Kościele rzymskokatolickim odbyło się w październiku 2022 r. w Łodzi. Tematem przewodnim tego spotkania były Charyzmat i apostolstwo kobiet w Kościele, zaś jego celem – wspólna modlitwa, poznanie się oraz wymiana myśli w kontekście tego, jak kobiety i kobiece wspólnoty ożywiają i duchowo wzbogacają Kościół, a także w jaki sposób i w jakich przestrzeniach mogą prowadzić działalność apostolską.Comments


bottom of page