top of page
o. Maciej Biskup OP

o. Maciej Biskup OP

Ur. 1972, dominikanin, wyświęcony w 1998 roku. Po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM. Był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym oficyny „W drodze” oraz przeorem i proboszczem w Szczecinie. Obecnie jest przeorem klasztoru na Zielonej w Łodzi i pracuje w Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim. Opiekun duszpasterstwa kobiet „OlaBoga”. Zaangażowany w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem, wchodząc w skład Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Publikował na łamach m.in. „W drodze”, „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Listu” i „Biblii”. Autor książek „Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą”, „Ocalić w sercu”, „Nieostatnie kuszenie. Jak przetrwać noc Kościoła”, „Rozmowy ostatniej Godziny. Dramat Boga i człowieka w sześciu odsłonach”.

bottom of page