top of page

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.kierunekniebo.pl

 2. Administratorem danych osobowych jest: Kierunek Niego (dalej: Administrator).

 3. Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w rozmowie chat online jest również Meta Platforms Ireland Limited, z którą można skontaktować się poprzez stronę: https://www.facebook.com/help/contact/1650115808681298 lub drogą pocztową pod adresem: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora: pawgab@gmail.com

 5. Administrator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • prowadzenie rozmów typu chat online oraz zapytań poprzez formularz, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),

  • realizacja zamówionych usług.

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,

  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: http://hostinghouse.pl/

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, firmom obsługującym szybkie płatności, kancelarii prawnej, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie kurierskiej i systemu do fakturowania oraz firmie ubezpieczeniowej (jeżeli pojawia się konieczność naprawienia szkody).

 2. Może dojść do sytuacji, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym, uprawnionych do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości) albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • a także prawo do cofnięcia zgody w sytuacjach gdy wyraziłeś na to zgodę poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem chatu lub formularza kontaktowego, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 8. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Korzystamy, co prawda, z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale poprzez te narzędzia nie mamy dostępu do danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika.

 9. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych dostępnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty mające siedziby poza Unią Europejską, w związku z czym, według przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

 10. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive. Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.

 11. W razie wątpliwości, udzielimy Tobie dodatkowych informacji odnośnie przekazywania danych osobowych.

4. Logi serwera

 1. Korzystanie przez Ciebie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, a także o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik

 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Logi serwera pomagają jedynie w administrowaniu stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 4. Administrator nie będzie wykorzystywał logów serwera do Twojej identyfikacji.

5. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 4. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne — w plikach cookies wielokrotnie są zapisywane informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, np. które podstrony najczęściej oglądają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają więc ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron i są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej;

  • trwałe – przechowywane są w urządzeniu, z którego korzystasz, przez określony czas, a ich przechowywanie nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;

  • własne – to są pliki ustawiane przez Serwis;

  • podmiotów trzecich – czyli pliki ustawiane przez inne podmioty, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, o czym szerzej jest mowa poniżej.

 5. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

 6. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Dlatego, przy pierwszej wizycie na naszej stronie, prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

 7. Jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz również zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

 10. Informujemy również, że na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe w postaci: Facebook, Instagram. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

 11. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji o tożsamości aby pokazać, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

 12. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

 13. Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 14. W ramach naszego Serwisu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich, tj. państw mających siedzibą poza Unią Europejską:

  • Google Analytics,

  • Facebook Custom Audiences,

  • Facebook,

  • Instagram,

  • Microsoft,

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies powyższych podmiotów możesz znaleźć przy okazji opisywania poszczególnych plików cookies lub, w przypadku serwisów społecznościowych, w ustępie poniżej. Pozostałe opisane są poniżej.

 

Google Analytics

W związku z tworzeniem statystyk, tj. analizą, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.) korzystamy z narzędzia Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz tutaj – https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zaznaczamy jednak, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach Serwisu,

 • czas spędzony w Serwisie oraz na jego podstronach,

 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

 • źródło, z którego przechodzisz do Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 wysłany. 1 lit. f RODO. Celem i uzasadnionym interesem jest tworzenie statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

 

Facebook Custom Audiences

Korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców (ang. custom audiences) w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych, zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA,

Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Aby móc kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań w naszym Serwisie, zaimplementowaliśmy na naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twojej aktywności na naszej stronie. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, które znajdują się również w państwach trzecich (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki).

Istotne jest to, że Facebook anonimizuje te dane zaraz po „wgraniu”, dzięki czemu nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Aczkolwiek Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

 

Microsoft

W celu wewnętrznej koordynacji prac Administratora korzystamy z plików cookies dostarczanych przez Microsoft Corporation (adres siedziby głównej: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA); Zbierane dane co do zasady umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-EU-US-Privacy-Shield?view=o365-worldwide.

 1. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twojego prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

bottom of page